DEFINIŢII:

Date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată T.A.G.G. Tech & Gadgets SRL cu sediul social în Loc. Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae, Nr.83-11, Etaj Mansarda Judet Ilfov are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei tale ori o altă persoană. Datele sunt colectate în vederea furnizării produselor indicate pe site-ul www.taggstore.ro, precum şi în scop de marketing.  

Eşti obligat să ne furnizezi datele tale, acestea fiind necesare operaţiunilor de facturare şi livrare a produselor comandate. Refuzul tău determină imposibilitatea livrării bunurilor comandate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu vor fi comunicate terţilor fără acordul tău în prealabil.

Nu îți vom trimite nici un fel de informări, broşuri sau altă formă de publicitate fără acordul tău.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a te adresa justiţiei. Totodată, ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc şi să soliciţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, te poți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Comuna Chitila, Drum de Centura Chitila - Mogosoaia nr.3 sau prin email la: office@taggstore.ro.

De asemenea, îți este recunoscut dreptul de a te adresa justiţiei. Datele tale nu vor fi transferate în străinătate. 

Dacă unele din datele despre tine sunt incorecte, te rugăm să ne informezi cât mai curând posibil.