Site-ul www.taggstore.ro este operat de către T.A.G.G. Tech & Gadgets SRL, societate înregistrată la Oficiul Comerţului cu numărul J23 /1870 /2017, CUI: 37460652, cu sediul social în Loc. Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae, Nr.83-11, Etaj Mansarda Judet Ilfov, România, Capital Social: 200 LEI.

Prezentul document stabileşte termenii şi condiţiile în care poți utiliza site-ul www.taggstore.ro. De asemenea, accesul pe site se va face sub autoritatea termenilor şi condiţiilor prezentate în acest document.

Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator şi achiziţionarea produselor din gama oferită pe site presupun implicit acceptarea tacită şi fără rezerve a acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care reies din acestea. Utilizarea site-ului se va face cu scopul de a vizualiza produsele şi informaţiile despre acestea şi despre magazin, precum şi de a crea un cont care să servească la achiziţionarea produselor dorite. Utilizarea site-ului în alte scopuri decât cele menţionate este interzisă.

T.A.G.G. Tech & Gadgets SRL poate aduce în orice moment modificări asupra conţinutului site-ului www.taggstore.ro, modificări de structura şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără a necesita un acord prealabil şi fără a acorda vreo notificare către utilizatori sau către terţe persoane.

Prezentul document se completează cu dispoziţiile prevăzute de OUG nr.130/2000, Legea nr.296/2004, Legea nr.677/2001.

Toate materialele postate pe acest site, şi site-ul în sine, sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Aceste materiale aparţin societăţii T.A.G.G. Tech & Gadgets SRL, putând fi folosite cu permisiunea proprietarilor lor, numai în scop non-comercial. Termenul de materiale vizează: fotografii, imagini, ilustraţii, texte, videoclipuri, clipuri audio, desene, logo-uri, mărci comerciale şi alte materiale conţinute în acest site, precum şi software-ul utilizat în proiectarea şi dezvoltarea site-ului.

Toate drepturile sunt rezervate, la nivel mondial. Numele şi marca TAGG, , logo-ul TAGG şi toate celelalte mărci aferente, înregistrate sau nu, sunt mărci comerciale sau mărci de servicii ale T.A.G.G. Tech & Gadgets SRL din România .

Materialele conţinute în acest site sunt afişate numai pentru scopuri informaţionale şi promoţionale. Acest site este numai pentru uz privat, personal şi non-comercial. Descărcarea sau copierea materialelor de pe acest site este permisă numai pentru uz personal, non-comercial. Nu este permisă reproducerea (exceptând uzul personal, non-comercial), publicarea, transmiterea, distribuirea, afişarea, ştergerea, adăugarea, modificarea, crearea unor lucrări derivate, vinderea sau participarea la vânzarea oricăror materiale din conţinutul acestui site, al oricărui software aferent. Orice altă utilizare a materialelor de pe acest site, inclusiv reproducerea în alte scopuri decât cel personal, non-comercial, modificarea, distribuirea sau republicarea, fără acordul prealabil, în scris, din partea T.A.G.G. Tech & Gadgets SRL, este strict interzisă.